Skolsäkerhet 2022
Välkommen till Skolsäkerhet 2022 Välkommen till Skolsäkerhet 2022

VÄLKOMMEN TILL Skolsäkerhet 2022

Webbinarium den 15 juni 09.00-12.00

• Skolattacken på Latinskolan Malmö • Krishanteringsarbetet
• Identifiera och förebygga psykisk ohälsa • Ny nationell vägledning kring PDV i skolmiljö från MSB

Välkomna till ett utbildnings- och informationswebbinarium för skolledare, rektorer, lärare, säkerhetsansvariga och politiker med ansvar för skola och utbildningsfrågor. Årets konferens genomförs digitalt som ett webbinarium den 15 juni mellan klockan 09.00-12.00.

Skolsäkerhet 2022 kommer att fokusera på säkerheten och tryggheten i skolan. Det är 6:e året som vi arrangerar Skolsäkerhet, vi vill vara med och skapa en säker och trygg arbetsmiljö för både skolpersonal och elever.

Välkommen till Skolsäkerhet 2022 Välkommen till Skolsäkerhet 2022

Vad händer på våra skolor?

Det vardagliga våldet inom skolvärlden trappas upp och blir grövre, hot mot personal och elever blir vanligare och måste hanteras, samtidigt som tillgången till vapen ökar i samhället. Idag kommunicerar och interagerar vi genom sociala medier, nyheter och oro sprids snabbt, kränkningar och hot ingår allt mer i vår vardag. Hur går vi tillväga för att öka säkerheten och tryggheten i skolan? Programmet innehåller bl.a:

  • Skolattacken på Latinskolan Malmö mars 2022
  • Ny nationell vägledning kring PDV i skolmiljö från MSB
  • Svenska kyrkans krisarbete vid händelsen på Latinskolan.
  • Att fånga, identifiera och förebygga psykisk ohälsa i skolan
  • Metodstöd för att hantera och utreda oro i skolan
  • Rapport Arbetsmiljöverket efter Latinskolan i Malmö mars 2022
  • Stockholm Stads arbete med Pågående dödligt våld i skolmiljö
  • Rapport och utvärdering av Malmö stads krisstödsinsatser.

Välkommen till Skolsäkerhet 2022 webbinarium den 15 juni!